شنبه, مارس 30, 2013

ارائه درس اویونیک در این بلاگ

درس اویونیک یا الکترونیک هوایی ۳ واحد اختیاری است که بعضی از ترم ها در دانشکده هوافضا دانشگاه شریف ارائه میکنم. به نظر شما ارائه این درس در وبلاگ چطوره ؟ میتونه مفید باشه یا نه؟