شنبه, مارس 30, 2013

آفات صنعت هوایی

پرواز و در کل صنعت هوایی مثل هرچیز خوب دیکه آفت های خودش را دارد که آسیب هایی را به رشد و توسعه این رشته وارد می کند. مثلا اگر صدور مجوز پرواز سخت و طاقت فرسا باشد میل به خرید هواپیمای شخصی کاهش پیدا میکنه و فروش و تولید هواپیمای فوق سبک کم میشه و تولید کنندگان آسیب میبینند و تعداد افراد کمتری دنبال آموزش این رده هواپیما میرند . البته قابل ذکر است که در حال حاضر افراد بسیار خوبی در استاندارد پرواز مسئولیت دارند و در حال بازنگری قوانین هستند تا ضمن حفظ ایمنی صدور مجوزها آسانتر بشود. حالا تغییر مدیریت زودهنگام میتونه به این روند آسیب وارد کند.

آمدن پرسنل فنی خارجی توسط برخی شرکتهای هواپیمایی جدیدالتاسیس به شرکتهای ایرانی شاغل در تعمیر و نگهداری آسیب میزند.

واردکردن هواپیماهای آماده از خارج و بدون درگیر شدن در انتقال تکنولوژی باعث آسیب تولیدکنندگان داخلی میشود.

حمایت نکردن دولت از آموزشگاههای خلبانی به نسل آینده خلبانان ایرانی آسیب وارد میکند.

شما عزیزان گرانمایه موارد فوق را تکمیل یا اصلاج کنید و یا موارد دیگر را اضافه نمایید