شنبه, مارس 30, 2013

نقاشی شما سرآغاز یک ایده و یا یک تحول

نقاشی آنچه که از موضوع پرواز در ذهن شما یا اعضای خانوادتان شکل می گیرد ممکن است برای دیگران جالب باشد. پس ذهن خود را آزاد و رها کنید و هر چه از موضوع پرواز به ذهنتان میرسد نقاشی کنید و برای مشاهده دیگران برای ما ارسال کنید. شاید نقاشی شما سرآغاز یک ایده یا تحولی باشد.