شنبه, مارس 30, 2013

تاریخچه پرواز در ایران

در سایتی خواندم که اولین پروازی که در ایران ثبت در تایخ شده مربوط به گلاید کردن فردی بنام آقای جوهری بوده که با استفاده از بالهای ساخت خود از روی بام مسجد جامع نیشابور پرواز کرده و گویا هنگام فرور دچار سانحه شده. دوستان گرامی لطفا تاریخچه را تکمیل کنند و از پرواز کیکاوس در شاهنامه فردوسی گرفته تا کارخانه هواپیماسازی شهباز مطالب تکمیلی را به سایت ارسال کنند.